Regulamin

Skrr.pl (dalej zwany “portalem”) jest serwisem internetowym skupionym wokół tematyki hip hop/streetwear/lifestyle. Użytkownikiem jest jakakolwiek osoba korzystająca z portalu. Konto definiuje się jako zbiór przesłanych przez użytkownika danych i ustawień związanych z zalogowaniem się na portalu.Poniższy regulamin dotyczy portalu internetowego Skrr.pl i jego użytkowników.

Główne zasady

  1. Poniższy regulamin dotyczy portalu i jego użytkowników.
  2. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, opłaty mogą jednak zostać uiszczone przy zamówieniu przez użytkownika lokowania reklam i innych form promocji treści na stronie.
  3. Portal zastrzega sobie autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów technicznych które wchodzą w skład strony, czyli plików i kodu HTML, arkuszy CSS i skryptów JavaScript, jak i innych narzędzi  tworzących układ i funkcjonalność strony jak bazy danych oraz znaki towarowe
  4. Materiały opublikowane na portalu są jego własnością i są w ten sposób chronione prawnie. Kopiowanie i powielanie tych materiałów bez zgody administratorów portalu jest niedozwolone, jak i udostępnianie ich osobom trzecim. W tym bowiem przypadku materiały muszą być wykorzystywane w celach czysto informacyjnych.

Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczone na stronie serwisu przez jego czytelników, jak i ich sposób korzystania z portalu oraz tworzone przez nich treści zarówno bezpośrednio na portalu, jak i kanałach jego sieci społecznościowych. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do edycji i/lub usunięcia komentarzy bez uprzedniego skontaktowania się z autorem komentarza oraz publicznego podania przyczyny.
  2. W Sekcji komentarzy zabronione jest celowe naruszanie dóbr osobistych innych osób oraz norm prawnych/społecznych.Osoby naruszające te normy w komentarzach mogą ponieść z tego powodu odpowiedzialność karną lub cywilną, niezależnie od tego,czy komentarze zostały zamieszczone na stronie portalu czy jego kanałach mediów społecznościowych.
  3. Zabrania się również celowo zamierzonych działań mających na celu wpłynięcie w negatywny sposób  na wizerunek portalu lub naruszenie jego codziennego funkcjonowani. W tym wypadku portal zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych w celu uiszczenia odszkodowania za wyrządzone szkody wobec portalu.
  4. Zabrania się również kopiowania lub wykorzystywania bez zgody portalu  jego logotypu oraz materiałów prasowych takich jak zdjęcia i filmy należące do prywatnego zbioru materiałów portalu.

Warto odnotować,że wyżej wymieniony regulamin może ulec zmianie za sprawą jednostronnej decyzji właściciela portalu

  • Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.